Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv i Norra Mellansverige 2020

Utlysning
2019/00215
Programområde
1 Kompetensförsörjning
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2019-05-06
Slutdatum
2019-09-18
Utlyst belopp
15 000 000 kr

Sammanfattning

Projekt inom denna utlysning ska arbeta med att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv på organisations-/strukturnivå med utgångspunkt från en eller flera av de grupper som Europeiska socialfonden har identifierat som dem som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 15 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i huvudsak i region Norra Mellansverige (Gävleborgs län, Dalarnas län och Värmlands län).

 

Projekt inom denna utlysning hör till programområde 1, Kompetensförsörjning, specifikt mål 1.2, Insatser för att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.

 

Utlysningen riktar sig till arbetsgivare/branscher, utbildningsanordnare och myndigheter på organisationsnivå för att få till samverkan/samarbete som leder till att kopplingen mellan utbildning och arbetsliv stärks. Svenska ESF-rådet ser att det genomförs ett projekt per län.

 

Utlysningen pågår mellan 6 maj 2019 och 18 september 2019. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2020 och senast 1 mars 2020. Maximal projekttid är 28 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

Utlysning

Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv i Norra Mellansverige 2020