Logotyp på utskrifter

Stärkt kompetensutveckling av anställda inom samtliga sektorer

Utlysning
2018/00624
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Stockholm
Startdatum
2018-12-19
Slutdatum
2019-03-14
Utlyst belopp
55 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser medel för projekt inom programområde 1 och mål 1.1 ”Stärka kompetensen hos sysselsatta kvinnor och män i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov”.

 

Utlysningen omfattar Stockholmsregionen och är öppen för projekt som är inriktade på att stärka kompetensen hos sysselsatta utifrån arbetsmarknad och enskilda arbetsplatsers behov. Insatsen kan också innefatta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 55 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Stockholms län. Det utlysta beloppet kan endast beslutas under förutsättning att fondmedel finns tillgängliga. Vi reserverar oss för eventuella förändringar i de utlysta beloppen med hänvisning till osäkerheten i kommande statsbudget. En annan faktor som påverkar utlysningen är andelen medel i beviljade projekt som inte förbrukats, dessa genererar återflöden som kan medföra förändringar i det utlysta beloppet. Det utlysta beloppet är därför preliminärt och har prognoserats utifrån i dagsläget kända förutsättningar. Krav på medfinansieringen är 33 procent.

 

Inom programområde 1 öppnas två utlysningar samtidigt varav denna är en. Det utlysta beloppet i dessa två utlysningar uppgår till sammanlagt 80 miljoner kronor. Beroende på efterfrågan av stöd så kan beloppet omfördelas mellan de två utlysningarna.


 
Utlysningen öppnar den 19 december 2018 och stänger den 14 mars 2019. Utlysningen stänger kl.16.00 den sista ansökningsdagen.

 

Projekten kan starta tidigast den 1 juli 2019 och senast den 1 oktober 2019. Avslut kan senast vara den 30 juni 2022 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt och uppgradering av projektens budget.

Utlysning

Stärkt kompetensutveckling av anställda inom samtliga sektorer