Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Stärkt kompetens för personer långt från arbetsmarknaden

Utlysning
2019/00614
Programområde
2.1 Personer som står utanför arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
Region
Stockholm
Startdatum
2019-12-18
Slutdatum
2020-04-02
Utlyst belopp
40 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser medel för projekt inom programområde 2 och mål 2.1 ”Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden”.

Utlysningen riktas mot projekt som vill arbeta antingen med metodutveckling eller med tillämpning av beprövade metoder för målgruppen. Utlysningen syftar till stärkt kompetens för personer som står långt från arbetsmarknaden samt utveckling av samverkan mellan för målgruppen berörda aktörer. Även kompetensutvecklande insatser för personal som arbetar med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden är möjlig.

 

I denna utlysning efterfrågar ESF-rådet projekt som riktas till kvinnor och män (15-64 år) som är arbetslösa och står långt från arbetsmarknaden. För projekt som ämnar arbeta med personer som bedöms stå särskilt långt från arbetsmarknaden och som är i behov av mer omfattande stödinsatser hänvisas till utlysning 2.3.

Svenska ESF-rådet avsätter 40 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Stockholms län. Krav på medfinansieringen är 53 procent.

 

Inom Programområde 2 öppnas tre utlysningar samtidigt varav denna är en. Det utlysta beloppet i dessa utlysningar uppgår till sammanlagt 120 miljoner kronor. Beroende på efterfrågan av stöd så kan beloppet omfördelas mellan dessa utlysningar.

 

Utlysningen öppnar den 18 december 2019 och stänger den 2 april 2020. Utlysningen stänger kl.16.00 den sista ansökningsdagen.

 

Projekten kan starta tidigast den 1 september 2020 och senast 31 december 2020. Avslut kan senast vara den 28 februari 2023 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt och uppgradering av projektens budget.

Utlysningen

Stärkt kompetens för personer långt från arbetsmarknaden, Mål 2.1