Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Stärkt kompetens av Unga 15-24 år, Mål 2.2

Utlysning
2019/00617
Programområde
2.2 Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga
Region
Stockholm
Startdatum
2019-12-18
Slutdatum
2020-04-02
Utlyst belopp
40 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser medel för projekt inom programområde 2 och mål 2.2: ”Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män (15-24 år)”.

Målet är att projekt som söker stöd inom utlysningen ska stärka kompetensen hos målgruppen unga samt hos organisationer som möter de unga som varken arbetar eller studerar eller riskerar att inte fullfölja utbildning. Insatser som riktas mot de tidigare åldrarna ses som prioriterade i denna utlysning.

 

Utlysningen riktas mot projekt som vill arbeta antingen med metodutveckling för målgruppen eller med tillämpning av beprövade metoder. Utlysningen syftar till insatser som ger stärkt kompetens för unga och för organisationer som möter unga personer i sin verksamhet. Det bedöms som positivt om insatserna bygger på samverkan mellan, för målgruppen, berörda aktörer. Utlysningen öppnar för att utveckla eller implementera metoder för att säkerställa att gruppen ungas kompetens kan utvecklas och tas tillvara, för att därigenom få fäste på arbetsmarknaden.

 

Även kompetensutvecklande insatser för personal som arbetar med unga är möjlig i den mån det bedöms leda till goda projektresultat.Svenska ESF-rådet avsätter 40 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivasi Stockholms län. Krav på medfinansieringen är 53 procent.

 

Inom Programområde 2 öppnas tre utlysningar samtidigt varav denna är en. Det utlysta beloppet i dessa utlysningar uppgår till sammanlagt 120 miljoner kronor. Beroende på efterfrågan av stöd så kan beloppet omfördelas mellan dessa utlysningar.

 

Utlysningen öppnar den 18 december 2019 och stänger den 2 april 2020. Utlysningen stänger kl.16.00 den sista ansökningsdagen.

 

Projekten kan starta tidigast den 1 september 2020 och senast 31 december 2020. Avslut kan senast vara den 28 februari 2023 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt och uppgradering av projektens budget.

Utlysningen

Stärkt kompetens av unga 15-24 år, Mål 2.2