Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Stärkt infrastruktur och metodutveckling inom validering

Utlysning
2020/00425
Programområde
1.2 Kompetensutveckling
Region
ESF-Nationellt
Startdatum
2020-06-10
Slutdatum
2020-09-03
Utlyst belopp
20 000 000 kr

Sammanfattning

Utlysningen ryms inom Programområde 1. Kompetensförsörjning, specifikt mål 1.2 ”Utveckla och tillämpa metoder för stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv”.


Syftet med utlysningen är att stärka och utveckla en nationell och regional infrastruktur och stödja metodutveckling inom validering. Det förväntas ske genom fokus på strukturell samverkan och samordnad metodutveckling. 


För denna utlysning gäller följande:

  • Svenska ESF-rådet utlyser 20 miljoner till projekt som ska bedrivas nationellt med regional förankring.
  • I denna utlysning krävs ingen medfinansiering.
  • Utlysningen vänder sig endast till projektägare som avser att ge såväl nationell som regional effekt för utlysningens frågeställning. I ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt detta sker. 
  • Utlysningen vänder sig till nationell offentlig aktör med samordnande och övergripande uppdrag att leda strategiskt utvecklingsarbete nationellt inom validering.
  • Utlysningen ställer krav på samverkan mellan berörda aktörer.


Utlysningen öppnar den 10 juni 2020 och stänger kl.16.00 den 3 september 2020.

Projekt kan starta tidigast den 1 november 2020 och ska starta senast den 31 december 2020. 

Projekt kan pågå till 31 december 2022. Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning efter detta datum. 


Stärkt infrastruktur och metodutveckling inom validering