Logotyp på utskrifter

Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn II

Utlysning
2018/00185
Programområde
1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2018-04-09
Slutdatum
2018-09-03
Utlyst belopp
50 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1.1, Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov. 
 
Svenska ESF-rådet utlyser 50 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i region Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.
 
Aktuell utlysning är en ny omgång av den tidigare utlysningen från 2017, ”Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn”. 
 
I denna utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensförsörjning för vård- och omsorgssektorn. Projekten ska involvera ett flertal deltagande aktörer och den huvudsakliga inriktningen på de kompetenshöjande insatserna för deltagande kvinnor och män ska vara inom digitalisering. 
 
Utlysningen riktar sig till kommuner, landsting, bransch- och medlemsorganisationer inom vård- och omsorgssektorn. En majoritet av de deltagande aktörerna ska vara kända vid ansökans inlämning. 
 
Målgrupp: Alla sysselsatta inom vård- och omsorgssektorn oavsett anställningsform. Utlysningen öppnar även för möjligheten att omfatta kvinnor och män som är prioriterade i Socialfondens programområde 2. 
 
Utlysningen pågår mellan 9 april 2018 och 3 september 2018. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 februari 2019 och senast 1 april 2019. Maximal projekttid är två år.