Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Småland och Öarna – Vidareutveckling av arbetsmarknaden

Utlysning
2019/00315
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2019-06-14
Slutdatum
2019-08-26
Utlyst belopp
20 000 000 kr

Sammanfattning

Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden.

 

Utlysningen är öppen för socialfondsprojekt inom utlysning 2016/00305 som är avslutade eller avslutas i anslutning till uppstarten av analys- och planeringsfas för denna utlysning.

 

Utlysningens syfte är att utveckla, uppgradera eller implementera framgångsrika socialfondsprojekt. Genom en förnyad projektperiod ges satsningarna en möjlighet att skapa en mer inkluderande och innovativ arbetsmarknad.

 

På lång sikt ska utlysningens projekt skapa hållbara system och utveckla metoder som underlättar för utlysningens målgrupper att inkluderas i arbetslivet.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 20 miljoner kronor till projekt som ska i huvudsak bedrivas i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län).

 

I denna utlysning krävs 53 % medfinansiering.

 

Projekt i denna utlysning använder en schablon på 40 procent för att täcka alla andra kostnader i projektet.

 

Rapportering av verksamhet och rapportering av deltagare till SCB ska ske enligt Svenska ESF-rådets riktlinjer.

 

Projekten kan pågå som längst i 24 månader med start den 1 november 2019 och avslut senast den 31 oktober 2021. Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning av projekttiden och projektfaser vid behov.

 

Ansökningar ska skickas in via Projektrummet mellan den 14 juni 2019 och den 26 augusti 2019. Se rubriken ”Övrigt” för bilagor som ska bifogas ansökan.

 

Observera att Projektrummet stänger kl. 16.00 den 26 augusti 2019.