Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Småland och Öarna – Samverkan för ökad inkludering II

Utlysning
2019/00316
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2019-06-14
Slutdatum
2019-10-02
Utlyst belopp
40 000 000 kr

Sammanfattning

Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden som en följd av att de har en sammansatt problematik med arbetslöshet i kombination med t ex ohälsa, sociala skäl och språkhinder. Särskilt prioriterade är individer som har större utmaningar att etablera sig på arbetsmarknaden som till exempel individer med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga.

 

På lång sikt ska utlysningens projekt skapa hållbara system och utveckla metoder som underlättar för utlysningens målgrupper att inkluderas i arbetslivet.

 

Utlysningen ligger inom programområde 2.3. Målgruppen är kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden och ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Utlysningen riktar sig till projektägare i form av organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och idéburen sektor. Projekt som samverkar med den idéburna sektorn prioriteras.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 40 miljoner kronor till projekt som ska i huvudsak bedrivas i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län).

 

I denna utlysning krävs 53 % medfinansiering.

 

Projekt i denna utlysning använder en schablon på 40 procent för att täcka alla andrakostnader i projektet.

 

Rapportering av verksamhet och rapportering av deltagare till SCB ska ske enligt Svenska ESF-rådets riktlinjer.

 

Projekten kan pågå som längst i 30 månader med start den 2 januari 2020 och avslut senastden 30 juni 2022. Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning av projekttiden och projektfaser vid behov.

 

Ansökningar ska skickas in via Projektrummet mellan den 14 juni 2019 och den 2 oktober 2019. Se rubriken ”Övrigt” för bilagor som ska bifogas ansökan.

 

Observera att Projektrummet stänger kl. 16.00 den 2 oktober 2019.