Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Småland och Öarna – Omställning av kompetens

Utlysning
2017/00124
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2017-03-01
Slutdatum
2017-06-15
Utlyst belopp
25 000 000 kr

Sammanfattning

Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker anställda kvinnor och män på företag med behov av kompetensutveckling för att möta behovet av en komplexare industri och tillverkning. 

Projekt inom utlysningen förväntas att på kort sikt resultera i att målgruppen stärks och möter den ökande efterfrågan på kvalificerad kompetens på arbetsmarknaden. 
 
På lång sikt ska utlysningens projekt bidra till strukturella förändringar på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna där anställda har en högre kompetensnivå, och tillgången till kvalificerad personal har ökat genom minskad diskriminering och könssegregering på arbetsmarknaden.
 
Utlysningen riktar sig till företag och samverkansorganisationer som exempelvis bransch-, arbetsgivar- eller medlemsorganisationer, regionala eller kommunala näringslivsenheter. Dessa organisationer ska ta på sig rollen som intermediär för att möjliggöra att genomföra kompetensutvecklingsprojekt för små och medelstora företag, vilka sysselsätter färre än 250 personer.
 
Projekt inom denna utlysning hör till programområde 1, specifikt mål 1.1 Kompetensutveckling för anställda. Målgruppen är alla sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform och tidslängd, inom privat sektor. Integrerat arbete med målgrupp från programområde 2 är en möjlighet.
 
Svenska ESF-rådet avsätter 25 miljoner kronor till projekt som ska i huvudsak bedrivas i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län).
 
I denna utlysning ska beviljade projekt ha en medfinansiering på 25 procent. Medfinansieringen ska vara säkrad innan ansökan skickas in till Svenska ESF-rådet.
 
Projektet kan pågå som längst 26 månader med start mellan 15 november 2017 och 15 januari 2018. Slutdatum för projektet är senast den 14 februari 2020, dock inte senare än 26 månader från projektets start.
 
Ansökningar ska skickas in via Projektrummet mellan den 1 mars 2017 och den 15 juni 2017. Se rubriken ”Övrigt” för bilagor som ska bifogas ansökan.
 
Observera att Projektrummet stänger kl. 16.00 den 15 juni 2017.

Utlysningen

Småland och Öarna – Omställning av kompetens. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Förändringsteori. (ppt öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen