Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Sammansatt problematik, Mål 2.3

Utlysning
2020/00406
Programområde
2.3 Personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden
Region
Stockholm
Startdatum
2020-05-29
Slutdatum
2020-10-12
Utlyst belopp
26 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser medel för projekt inom programområde 2 och mål 2.3 ”Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden”. Utlysningen riktas mot projekt som vill arbeta antingen med metodutveckling för målgruppen eller med tillämpning av beprövade metoder. Utlysningen syftar till stärkt kompetens för personer med sammansatt problematik samt utveckling av samverkan mellan för målgruppen berörda aktörer. Även kompetensutvecklande insatser för personal som arbetar med målgruppen är möjlig.

 

I denna utlysning efterfrågar ESF-rådet projekt som ska arbeta med insatser till individer som står särskilt långt från arbetsmarknaden på grund av en sammansatt problematik och tillhör någon eller några av följande målgrupper:

1) är utanför arbetsmarknaden,

2) har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,

3) har eller har haft ersättning från sjukförsäkringen och har behov av stöd för inträde eller  
    återgång på arbetsmarknaden.

4) nyanlända med kort utbildningsnivå eller liten tidigare arbetslivserfarenhet.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 26 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Stockholms län. Krav på medfinansieringen är 53 procent.

 

Inom Programområde 2 öppnas tre utlysningar samtidigt varav denna är en. Det utlysta beloppet i dessa utlysningar uppgår till sammanlagt 78 miljoner kronor. Beroende på efterfrågan av stöd så kan beloppet omfördelas mellan dessa utlysningar.

 

Utlysningen öppnar den 29 maj 2020 och stänger den 12 oktober 2020. Utlysningen stänger kl.16.00 den sista ansökningsdagen.

 

Projekten kan starta tidigast den 1 januari 2021 och senast 31 januari 2021. Avslut kan senast vara den 28 februari 2023 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt och uppgradering av projektens budget.

 

Ni uppmanas att använda mallarna i högerspalten. De ska bifogas i samband med att ansökan sänds in. Numera går det bra att göra i projektrummet.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Tillgänglighetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med tillgänglighet i ditt projekt

Standard för tillgänglighetsintegrering

Icke-diskriminering

En guide för att främja lika rättigheter