Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensförsörjning för tillväxt i region Övre Norrland

Utlysning
2018/00254
Programområde
2 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Startdatum
2018-05-14
Slutdatum
2018-09-17
Utlyst belopp
26 000 000 kr

Sammanfattning

Europeiska socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktig ökad sysselsättning på lång sikt. Svenska ESF-rådet förvaltar fonden och lyser ut medel till projekt som ska bidra till att förändra arbetsmarknaden. 

 

Projekten ska bedrivas inom programområde 2, specifikt mål 2.1 som inriktas på att projektets deltagare, kvinnor och män 15–64 år, som står långt från arbetsmarknaden i region Övre Norrland ska komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden. 

 

Utlysningen omfattar cirka 26 miljoner kronor och öppnar 2018-05-14 och sista ansökningsdag är 2018-09-13 kl 16:00 

 

Projekt kan starta tidigast 2019-01-02 och senast 2019-03-01. Tänk på att ta hänsyn till semestermånaderna i projektplanen, samt att preliminärt påbörja anställningar och upphandlingar innan eventuellt bifallsbeslut. 

 

Projekten kan pågå max 36 månader och som längst t o m 2022-03-04 om inte Svenska ESF-rådet fattar utlysningsövergripande beslut om annat. Projektet ska i huvudsak bedrivas inom region Övre Norrland. 

 

Medfinansiering 53% 

 

Erfarenheten visar på vikten av att kunna individanpassa vilka insatser som erbjuds den enskilda individen och att tillvarata och synliggöra deltagarnas formella och informella kunskaper. Detta för att behoven ska kunna tillgodoses och anställningsbarheten stärks. 

 

Länk till utlysning "Kompetensförsörjning för tillväxt i region Övre Norrland" (öppnas i nytt fönster)