Logotyp på utskrifter

Fler rekryteringar i region Övre Norrland

Utlysning
2018/00253
Programområde
1 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Startdatum
2018-05-14
Slutdatum
2018-09-17
Utlyst belopp
12 000 000 kr

Sammanfattning

Europeiska socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktig ökad sysselsättning på lång sikt. Svenska ESF-rådet förvaltar fonden och lyser ut medel till projekt som ska bidra till att förändra arbetsmarknaden genom att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap. 

 

Projekten ska bedrivas inom programområde 1, specifikt mål 1.1 som inriktas på att stärka kompetensutveckling och öka omställningsförmågan för arbetsplatser och individer för sysselsatta kvinnor och män. 

 

Målgruppen är alla sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform och tidslängd, inom privat och offentlig sektor, samt verksamma inom ideell sektor. Målgruppsdefinitionen är bred i syfte att möta behov av kompetensutveckling i alla typer av verksamheter. Givet programmets syfte att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning, är kompetensutvecklingen i små och medelstora företag särskilt betydelsefull. 

 

Utlysningen omfattar cirka 12 miljoner kronor och öppnar 2018-05-14 och sista ansökningsdag är 2018-09-13 kl 16:00 

 

Projekt kan starta tidigast 2019-01-02 och senast 2019-03-01. Tänk på att ta hänsyn till semestermånaderna i projektplanen, samt att preliminärt påbörja anställningar och upphandlingar innan eventuellt bifallsbeslut. 

 

Projekten kan pågå max 30 månader och som längst t o m 2021-09-01 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om annat. Projektet ska i huvudsak bedrivas inom region Övre Norrland. 

 

Medfinansiering 53% 

 

Utlysningen