Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga 15-24 år

Utlysning
2017/00337
Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Startdatum
2017-05-16
Slutdatum
2017-09-15
Utlyst belopp
22 300 000 kr

Sammanfattning

Europeiska socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktig ökad sysselsättning på lång sikt. Svenska ESF-rådet förvaltar fonden och lyser ut medel till projekt som ska bidra till att förändra arbetsmarknaden genom att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap. 

 

Projekten ska bedrivas inom programområde 2, specifikt mål 2.2 som inriktas på att unga 15–24 år som står långt från arbetsmarknaden i region Övre Norrland ska komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden. 

 

Särskilt angelägna är projekt som genomför individuella insatser för unga som registreras som ”arbetslösa mer än 24 månader” hos Arbetsförmedlingen och som involverar arbetsplatser, arbetsgivare och utveckling av interna eller externa arbetsintegrerade sociala arbetsställen. Individorienterade insatser som ger långsiktiga lösningar. 

 

Varaktig integration på arbetsmarknaden för ungdomar, särskilt de som inte arbetar eller studerar, inklusive ungdomar som löper risk för social utestängning och ungdomar från marginaliserade gruppe

 

Utlysningen omfattar cirka 22,3 miljoner kronor och öppnar 2017-05-15 och sista ansökningsdag är 2017-09-15 kl 16:00 

 

Projekt kan starta tidigast 2018-01-02 och senast 2018-03-01. Tänk på att ta hänsyn till semestermånaderna i projektplanen, samt att preliminärt påbörja anställningar och upphandlingar innan eventuellt bifallsbeslut. 

 

Uppge start- och slutdatum för de olika faserna på ett tydligt i er ansökan. Den inledande fasen kan pågå mellan 4 och 6 månader och ägnas åt fördjupad planering, analys och förankring av projektet. Projektets genomförande ska vara resultatinriktat och utgår från den detaljerade planeringen och målbilden som utarbetats i projektets första fas. Avslutsfasen kan pågå mellan 1 och 3 månader och sker utan deltagare

 

Projekten kan pågå max 36 månader och som längst t o m 2021-03-01 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om annat. Projektet ska i huvudsak bedrivas inom region Övre Norrland.
 
Medfinansiering 33%.

Utlysningen 

Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga 15-24 år(pdf öppnas i nytt fönster)  

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet. OBS! Utlysningen öppnas för ansökan i projektrummet den 16 juni 2017.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen