Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kommande utlysningar

Östra Mellansverige

Svenska ESF-rådet Östra Mellansverige planerar för att publicera en utlysning inom PO1 i anslutning till sommaren 2020.

 

Vi planerar även att publicera utlysningar kring "förstudier" under tredje/ fjärde kvartalet 2020. Förstudierna är tänkta att fungera som en brygga mellan innevarande programperiod och kommande som planeras att starta 2021.