Logotyp på utskrifter

Pärlbandsprojekt

Utlysning
2020/00360
Programområde
2 Ökade övergångar till arbete och studier
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2020-05-08
Slutdatum
2020-06-11
Utlyst belopp
42 000 000 kr

Sammanfattning

OBS! Utifrån förändrade förutsättningar har Svenska ESF-rådet Östra Mellansverige 2020-06-10 valt att utöka utlysningens belopp till 42 miljoner kronor. Alla andra tidigare givna förutsätningar gäller.

 

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2: Mål 2.1. "Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden."

 

Svenska ESF-rådet avsätter 42 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro och Östergötlands län). Det utlysta beloppet är preliminärt och har prognoserats utifrån i dagsläget kända förutsättningar. Svenska ESF-rådet förbehåller sig rätten att justera det utlysta beloppet innan beslutstillfället under förutsättning att tillgängliga fondmedel förändras.

 

Projekt i denna utlysning ska medfinansieras med 53 procent (+/- 0,5%)

 

Svenska ESF-rådet efterfrågar i denna utlysning projekt som bygger på tidigare projekt. Utlysningen är särskilt riktad till projekt som varit framgångsrika i sitt tidigare arbete, och som vill ha möjligheten att fördjupa det.

 

Resultatet av utvecklingsarbetet med målgruppen ska kunna implementeras i reguljär verksamhet hos relevanta aktörer. Metoder som tillämpas och/eller utvecklas i projektet ska dokumenteras för spridning.

 

Minimal projektlängd i genomförandefas är 12 månader. Projekten kan starta tidigast den 2020-10-01 och senast den 2021-03-01. Projekten ska avslutas senast den 2023-02-28 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjlighet till förlängning av projekt.

 

Observera: Innan ni börjar skriva er ansökan ska ni i ett så tidigt skede som möjligt kontakta personal på ESF-rådet i Östra Mellansverige. Detta dels för att stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen, dels för att ESF-rådet därigenom kan erbjuda och möjliggöra stöd med er ansökan redan under ansökningsförfarandet.

 

Utlysningen pågår mellan 8 maj 2020 och 11 juni 2020. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen.

 

Utlysningen

Pärlbandsprojekt

Beviljade projekt i den här utlysningen