Logotyp på utskrifter

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden i Östra Mellansverige

Utlysning
2019/00548
Programområde
2 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2019-10-31
Slutdatum
2020-02-13
Utlyst belopp
24 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, öka övergångarna till arbete,

 

Mål 2.3. ”Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.”

 

Svenska ESF-rådet avsätter 24 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro-, och/eller Östergötlands län). Det utlysta beloppet är preliminärt och har prognoserats utifrån i dagsläget kända förutsättningar. Svenska ESF-rådet förbehåller sig rätten att justera det utlysta beloppet innan beslutstillfället under förutsättning att tillgängliga fondmedel förändras.

 

Projekt i denna utlysning ska medfinansieras med 53 procent (+/- 0,5%).

 

Projekten ska leda till att kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Metoder som tillämpas och/eller prövas i projektet ska dokumenteras och sammanställas, för att utveckla och säkerställa att kunskapen lever kvar internt i projektorganisationen. Metoder ska även spridas till andra aktörer

 

Resultatet av utvecklingsarbetet med målgruppen ska kunna implementeras i reguljär verksamhet hos relevanta aktörer.

 

Maximal projektlängd i utlysningen är 30 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 juli 2020 och senast 1 november 2020. Projekten ska avslutas senast den 31 december 2022 under förutsättning att beslut om förlängd tid för genomförande av projekt fattas. Svenska ESF-rådet kan i ett senare skede fatta särskilt beslut om andra förutsättningar, såsom förlängning av projekttiden eller enskilda faser.

 

Utlysningen öppnar den 31 oktober 2019 och stänger kl.16.00 torsdagen den 13 februari 2020.

 

Observera! Innan ni börjar skriva er ansökan ska ni i ett så tidigt skede som möjligt kontakta personal på ESF-rådet i Östra Mellansverige. Detta dels för att stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen, dels för att ESF-rådet därigenom kan erbjuda och möjliggöra stöd med er ansökan redan under ansökningsförfarandet.

Utlysning

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden i Östra Mellansverige