Logotyp på utskrifter

Utmaningar inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård

Utlysning
2019/00546
Programområde
1 Kompetensförsörjning
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2019-10-31
Slutdatum
2020-02-13
Utlyst belopp
35 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1, kompetensförsörjning mål 1:1.

 

Mål 1.1. Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även för personer som står långt från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 35 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro och Östergötlands län).

Det utlysta beloppet är preliminärt och har prognoserats utifrån i dagsläget kända förutsättningar. Svenska ESF-rådet förbehåller sig rätten att justera det utlysta beloppet innan beslutstillfället under förutsättning att tillgängliga fondmedel förändras.

 

Projekt i denna utlysning ska medfinansiera med 53 procent (+/- 0,5%)

 

Övergripande ska utlysningen bidra till:

-          att möta vård- och omsorgsbranschens och hälso- och sjukvårdens utmaningar.

-          att genomföra kompetensutveckling som är relevant utifrån både individens och den enskilda arbetsplatsens nuvarande och framtida behov av kompetens.

 

Metoder som tillämpas och/eller utvecklas i projektet ska dokumenteras för spridning.

 

Maximal projektlängd i utlysningen är 24 månader. Projekten kan starta tidigast den

1 augusti 2020 och senast 1 december 2020. Projekten ska avslutas senast den 30 november 2022 under förutsättning att beslut om förlängd tid för genomförande av projekt fattas. Svenska ESF-rådet kan i ett senare skede fatta särskilt beslut om andra förutsättningar, såsom förlängning av projekttiden eller enskilda faser.

 

Utlysningen öppnar den 31 oktober 2019 och stänger kl 16:00 torsdagen den 13 februari 2020.

 

Observera: Innan ni börjar skriva er ansökan ska ni i ett så tidigt skede som möjligt kontakta personal på ESF-rådet i Östra Mellansverige. Detta dels för att stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen, dels för att ESF-rådet därigenom kan erbjuda och möjliggöra stöd med er ansökan redan under ansökningsförfarandet.

Utlysning

Utmaningar inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård