Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Strukturerat samarbete för en effektiv vuxenutbildning

Utlysning
2019/00293
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2019-06-03
Slutdatum
2019-10-01
Utlyst belopp
40 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, specifikt mål 2.1 som lyder:
”Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.”

 

Svenska ESF-rådet avsätter 40 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro och Östergötlands län). Det utlysta beloppet är preliminärt och har prognoserats utifrån i dagsläget kända förutsättningar. Svenska ESF-rådet förbehåller sig rätten att justera det utlysta beloppet innan beslutstillfället under förutsättning att tillgängliga fondmedel förändras.

 

Projekt i denna utlysning ska medfinansieras med 53 procent (+/- 0,5%).

 

Övergripande ska utlysningen bidra till;

  • att skapa och stimulera hållbara och mer strukturerade samarbeten kring yrkesutbildning för vuxna; inom kommunerna, mellan kommunerna, mellan den kommunsamverkan som skapats med Arbetsförmedlingen och aktören för regionalt utvecklingsansvar, samt med aktuella branscher av relevans för yrkesutbildningen.
  • att vuxenutbildningen ses som en tillväxtfråga samt bryggar över mellan områdena näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och det sociala.
     

Projektets huvudsakliga verksamhet ska ske genom målgruppsinriktade aktiviteter, men där insatserna fokuseras på strukturell utveckling och samverkan.

 

Resultatet av utvecklingsarbetet med målgruppen ska kunna implementeras i reguljär verksamhet hos relevanta aktörer.

 

Utlysningen öppnar den 3 juni 2019 och stänger den 1 oktober 2019. Projekt kan tidigast starta 1 januari 2020 och kan pågå som längst t o m 30 juni 2022. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

 

Observera: Innan ni börjar skriva er ansökan ska ni, i ett så tidigt skede som möjligt, kontakta samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige för att stämma av projektidén och ansökningsförfarandet (se vidare under rubriken ”Ansökan”).

Utlysning

Strukturerat samarbete för en effektiv vuxenutbildning