Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Öka övergångarna till arbete eller studier i ÖMS

Utlysning
2018/00533
Programområde
2 Ökade övergångar till arbete och studier
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2018-10-16
Slutdatum
2019-02-07
Utlyst belopp
50 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, öka övergångarna till arbete, mål 2.1 Svenska ESF-rådet avsätter 50 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro och Östergötlands län).

 

Inom Programområde 2 öppnar två utlysningar under hösten varav denna är en, den andra utlysningen är inom mål 2:2. Det utlysta beloppet i dessa två utlysningar uppgår till sammanlagt 85 miljoner kronor. Beroende på efterfrågan av stöd kan beloppen omfördelas mellan dessa två utlysningarna.

OBS! Det öppnas dessutom en utlysning inom mål 2:3 som inte berörs av ovanstående.

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som ska bidra till att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Det är prioriterande att arbeta med nyanlända kvinnor och/eller utrikes födda långtidsarbetslösa kvinnor.

 

Förväntade resultat är att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer/återgår till arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden samt att metoder som tillämpas och/eller utvecklas i projektet ska dokumenteras för spridning.

 

Maximal projektlängd i utlysningen är 36 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 juli 2019 och senast 1 oktober 2019. Projekten ska avslutas senast den 30 juni 2022 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjlighet till förlängning av projekt.

 

Medfinansiering ska uppgå till 53 procent (+/- 0,5%).

 

Utlysningen öppnar den 16 oktober 2018 och stänger den 7 februari 2019 klockan 16.00.

 

Observera Innan ni börjar skriva er ansökan, kontakta samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige och presentera projektidén för att stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen.

Utlysning

Ökade övergångar till arbete och studier