Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Underlätta inträde på arbetsmarknaden för sjukskrivna i ÖMS

Utlysning
2018/00534
Programområde
2 Ökade övergångar till arbete och studier
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2018-10-16
Slutdatum
2019-02-07
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, öka övergångarna till arbete, Mål 2.3. Svenska ESF-rådet avsätter 30 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro-, och/eller Östergötlands län).

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som bidrar till att sjukskrivna kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Förväntade resultat av aktuell utlysning är att sjukskrivna kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. De metoder som tillämpas och/eller utvecklas i projekten ska dokumenteras för spridning, dessutom ska de deltagande organisationernas ordinarie arbete med målgruppen utvecklas.

 

Maximal projektlängd i utlysningen är 36 månader. Projekten startar tidigast den 1 juli 2019 och senast 1 oktober 2019. Projekten ska avslutas senast den 30 juni 2022 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjlighet till förlängning av projekt.

 

Medfinansiering i projektet ska uppgå till 0 procent.

 

Utlysningen öppnar den 16 oktober 2018 och stänger kl. 16.00 torsdagen den 7 februari 2019.

 

Observera! Innan ni börjar skriva er ansökan, kontakta samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige och presentera projektidén för att stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen.

Utlysning

Underlätta inträde på arbetsmarknaden för sjukskrivna i ÖMS

Beviljade projekt i denna utlysning

 

Insteget, 2019/00084

Beviljade projekt i den här utlysningen