Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ökade övergångar till arbete och studier

Utlysning
2019/00600
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Startdatum
2019-12-10
Slutdatum
2020-03-09
Utlyst belopp
79 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2 Öka övergångarna till arbete och studier.

 

Svenska ESF-rådet utlyser högst 79 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne och Blekinge). Medfinansieringen ska vara 53 procent.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer inom privat-, offentlig- och idéburen sektor.

 

Målgrupperna och deltagarna i projekten är kvinnor och män (15–64 år) som står långt från arbetsmarknaden och

 

- är långtidsarbetslösa (mer än tolv månader), och eller

- är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till arbete

- är utrikes födda

- är unga

- har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,

 

Insatser i projekten kan också omfatta verksamma personer inom den offentliga och idéburna sektorn som i sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka övergången till arbete och utbildning för målgrupperna ovan.

 

Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är

 

- att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden, och

- att samarbetsformer mellan relevanta aktörer, som är delaktiga i arbetet med individen, upprättas eller stärks.

 

Utlysningen pågår mellan 10 december 2019 och 9 mars 2020. Projekten kan tidigast starta 1 september 2020 och senast 1 oktober 2020. Projekten kan pågå som längst tom 28 februari 2023.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.