Logotyp på utskrifter

Ökade övergångar till arbete och studier för unga (15-24 år)

Utlysning
2019/00027
Programområde
2 Ökade övergångar till arbete och studier
Region
Västsverige
Startdatum
2019-01-14
Slutdatum
2019-03-06
Utlyst belopp
40 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete och studier, mål 2.2, Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män (15-24 år).
 
Svenska ESF-rådet utlyser 40 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.  
 
Aktuell utlysning är en ny omgång av den tidigare utlysningen från 2018, "Ökade övergångar till arbete och studier för unga (15-24 år)", 2018/00186.
 
Syftet med utlysningen är att underlätta ungas etablering i arbetslivet och bidra till att öka deras deltagande i och fullföljande av utbildning. Målsättningen är att stödja ungdomarna så att de ska kunna komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden.
 
Målgrupp är unga mellan 15-24 år som är arbetslösa eller befinner sig mellan studier och arbete.
 
Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn samt bransch- och medlemsorganisationer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. Det ska framgå av ansökan hur sökt projekt kompletterar redan pågående verksamheter och aktiviteter hos projektägaren och dess samverkansparter.
 
Utlysningen pågår mellan den 14 januari 2019 och den 6 mars 2019. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast den 1 augusti 2019 och senast den 1 oktober 2019. Slutdatum för projekten är den 30 juni 2022.  
 
Under ansökningsprocessen ska kontakt tas med Svenska ESF-rådets regionala samordnare för återkoppling på projektidé och fördjupad information om inriktning samt utlysningens krav. 

Utlysning

Ökade övergångar till arbete och studier för unga (15-24 år) (PDF öppnas i nytt fönster)

Utlysning

Ökade övergångar till arbete och studier för unga (15-24 år)  (PDF öppnas i nytt fönster)

Beviljade projekt i den här utlysningen