Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Ökade övergångar till arbete och studier

Utlysning
2017/00322
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Startdatum
2017-06-01
Slutdatum
2017-09-11
Utlyst belopp
80 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete och studier.
 
Svenska ESF-rådet utlyser 80 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.
 
Specifikt mål 2.1 för utlysningen är att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 
 
Målgruppen är kvinnor och män som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden och  - är unga (15-24 år)  - som erhåller aktivitetsersättning (18-29 år) - är långtidsarbetslösa (mer än tolv månader)  - har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, eller  - är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete. 
 
Utlysningen pågår mellan 1 juni 2017 och 11 september 2017. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2018 och senast 1 april 2018. Maximal projekttid är tre år.   I utlysningen ska förenklade kostnadsalternativ användas. Det innebär att enhetskostnader för personalkostnader ska användas för att budgetera personal i projektet medan en schablon på 40 % används för att täcka alla andra kostnader i insatsen med undantag av deltagarersättning och deltagares lönekostnader.

Tekniska problem i Projektrummet

Det är för närvarande problem med att lägga in enhetskostnader i Projektrummet vid ansökningar kopplat till denna utlysning. Enhetskostnaderna inkluderar ej 40 %. Beloppen blir fel, men lägg in antal personer och antal månader så kommer detta att kunna rättas upp i efterhand. Det är alltså viktigt att ansökan kommer in i tid, även om den innehåller fel. I projektbudgetmallen ”2018-1 för PO2” stämmer enhetskostnaderna. Vi jobbar på att åtgärda problemet så fort som möjligt.

Utlysningen

Ökade övergångar till arbete och studier (Pdf öppnas i nytt fönster.)

 

Här kan du ta del av dokumentation från strukturfondspartnerskapet Västsveriges andra uppföljningsmöte som hölls den 9 maj inför pågående utlysning.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Ansök om stöd direkt i internettjänsten Projektrummet. Att ansöka om stöd.

 

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Att arbeta resultatbaserat Mall för förändringsteori

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard. Standard för jämställdhetsintegrering

 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt. Handledning i projektekonomi 

ESF-support

ESF-support är en samlingsplats för våra externa stöd. De kan ge stöd i samband med ansökan. Till ESF-support

Beviljade projekt i den här utlysningen