Logotyp på utskrifter

Ökad kompetens för hållbara arbetsplatser

Utlysning
2019/00587
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2019-11-29
Slutdatum
2020-02-24
Utlyst belopp
38 000 000 kr

Sammanfattning

Nu finns det möjlighet att söka stöd för projekt inom programområde 1 – Kompetensförsörjning, och det särskilda målet 1.1, Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 38 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent. I utlysningen efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som ska resultera i ökad kompetens för deltagande kvinnor och män enligt individernas och arbetsplatsernas behov. Syftet är att säkra kompetensförsörjningen, främja hälsosam arbetsmiljö och motverka diskriminering i arbetslivet. Projekten ska involvera ett flertal arbetsplatser och en majoritet av dem ska vara kända vid ansökans inlämning.

 

Förväntade resultat av projekten:

- Stärkt ställning på arbetsmarknaden för deltagande kvinnor och män genom ökad kompetens enligt individens och arbetsplatsens behov.

- Ökad kunskap om diskriminering och att mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser har brutits.

- Ökad kunskaps- och metodutveckling i arbetsmiljöarbete.

- En förbättrad och mer utvecklad arbetsorganisation.

 

Förväntade effekter av utlysningen:

- Arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens har tillgodosetts.

- Minskad diskriminering på arbetsmarknaden.

- Hållbart arbetsliv genom att fler stannar kvar längre i arbetslivet.

 

Målgrupp är ledning och medarbetare inom offentlig, privat och ideell sektor.

 

Utlysningen pågår mellan 29 november 2019 och 24 februari 2020. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 augusti 2020 och senast 1 september 2020. Maximal projekttid är två år.

 

Stödsökande uppmanas att ta kontakt med Svenska ESF-rådet i region Västsverige innan ansökan skickas in.

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.