Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Öka övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden

Utlysning
2017/00318
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2017-05-02
Slutdatum
2017-09-13
Utlyst belopp
90 000 000 kr

Sammanfattning

Projekt inom denna utlysning ska utveckla metoder/arbetssätt och samverkansformer som bidrar till att personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden. Detta kan ske genom två olika spår: antingen att tänkta projekt riktar in sig på utlandsfödda kvinnor och män, eller på personer i arbetsför ålder som har funktionsnedsättning.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 90 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i huvudsak i region Norra Mellansverige (Gävleborgs län, Dalarnas län och Värmlands län). Medfinansieringen från projekten ska uppgå till 25 procent.

 

Projekt inom denna utlysning hör till programområde 2, Öka övergångarna till arbete, specifikt mål 2.3, Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Utlysningen riktar sig till aktörer med uppdrag och ansvar för de två olika målgruppernas etablering på arbetsmarknaden. Målsättningen är att efter projekttiden har det etablerats arbetsformer/strukturer som främjar berörd målgrupps etablering på arbetsmarknaden, samt den enskilde individen har stärkt sina möjligheter att få ett arbete. För att undvika konkurrens om målgruppen ser Svenska ESF- rådet ett till två projekt per län.   

 

Utlysningen pågår mellan 2 maj 2017 och 13 september 2017. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2018 och senast 1 april 2018. Maximal projekttid är 36 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

Utlysningen 

Öka övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden (pdf öppnas i nytt fönster)  

 

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet. OBS! Utlysningen öppnas för ansökan i projektrummet den 16 juni 2017.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen