Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Öka övergångarna till arbete eller studier i Norra Mellansverige

Utlysning
2020/00021
Programområde
2.1 Utlyser 70 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Norra Mellansverige
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2020-01-23
Slutdatum
2020-03-19
Utlyst belopp
70 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete eller studier, mål 2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 70 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Norra Mellansverige (Gävleborgs-, Dalarnas-, Värmlands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.

 

Den här utlysningen har två olika spår. Det ena handlar om att testa och utveckla nya metoder för att hjälpa arbetslösa till arbetsmarknaden (överbrygga nästa programperiod), och det andra handlar om att utveckla tidigare projekts metoder inom samma område (pärlbandsprojekt).

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som bidrar till att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmar sig arbetsmarknaden. Samtliga målgrupper inom programområde 2 kan ingå i båda spåren.

 

Utlysningen vänder sig till offentlig sektor, ideella sektorn samt bransch- och medlemsorganisationer som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. För spår 2 som handlar om pärlbandsprojekt ska man ha bedrivit projektet tidigare i den här programperioden.

 

Utlysningen pågår mellan den 23 januari 2020 och den 19 mars 2020. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast den 1 augusti 2020 och senast den 1 september 2020. Slutdatum för projekten är den 31 januari 2023. Maximal projekttid är 30 månader.

 

Under ansökningsprocessen uppmanas stödsökande ta kontakt med Svenska ESF-rådets regionala samordnare för återkoppling på projektidé och fördjupad information om inriktning samt utlysningens krav. Det går inte att kombinera dessa spår utan man måste ange vilket spår man väljer i ansökan.

Utlysning:

Öka övergångarna till arbete eller studier i Norra Mellansverige