Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensutveckling under och efter coronakrisen

Utlysning
2020/00349
Programområde
1.1 Kompetensutveckling
Region
ESF-Nationellt
Startdatum
2020-05-06
Slutdatum
2020-05-28
Utlyst belopp
56 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1, mål 1.1

 

  • Svenska ESF-rådet utlyser 56 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas på nationell nivå.
  • Ingen medfinansiering krävs.

 

Svenska ESF-rådet syftar med utlysningen till att motverka effekterna av coronakrisen för individer som permitterats, varslats eller är anställda inom branscher som till följd av covid-19-utbrottet är ekonomiskt utsatta. Projekten i utlysningen ska svara mot behovet av kompetensutveckling och därigenom stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov.

 

Projekten ska komplettera och förstärka den ordinarie arbetsmarknadspolitiken och där medge effekt för Socialfondens målgrupper både på kort och på lång sikt. Utlysningen kräver projektägare på nationell nivå, det vill säga aktörer som själva är ”ägare” av strukturerna på nationell nivå och som därmed kan tillämpa och implementera resultaten i en nationell kontext. Det ska vara en central projektägare med ett nationellt perspektiv och med projektverksamhet i flera regioner. Satsningar med samverkan mellan arbetsmarknadens parter och berörda offentliga myndigheter kommer att prioriteras i beredningen.

Utlysningens målgrupp är ledning och medarbetare inom privat sektor.

 

Förväntade resultat av projekten är:

  • Att kvinnor och män har tagit del av kompetensutvecklingsinsatser.
  • Att kvinnor och män som deltar i projekt har höjt sin kunskapsnivå och därigenom förbättrat sina förutsättningar för rörlighet mellan yrken och branscher och även möjligheterna att stanna kvar längre tid i arbetslivet.
  • Nya samverkansformer mellan berörda aktörer har etablerats i syfte att få en strukturell samverkan som syftar till att stärka kompetensförsörjningen hos individer som varslats, permitterats eller som riskerar varsel.

Utlysningen öppnar den 6 maj 2020 och stänger kl.16.00 den 28 maj 2020. Projekten kan starta tidigast den 1 juli 2020 och senast den 1 september 2020. Projekt kan pågå som längst till 31 december 2022.
Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid efter ansökan från projektet eller på eget initiativ.

 

 

Kompetensutveckling under och efter coronakrisen