Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling med fokus på automatisering och robotisering för yrkesverksamma inom industrin

Utlysning
2020/00075
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-Nationellt
Startdatum
2020-02-10
Slutdatum
2020-03-06
Utlyst belopp
6 000 000 kr

Sammanfattning

Utlysningen ryms inom programområde 1, specifikt mål 1.1 som lyder:
”Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilde arbetsplatsens behov”.
Denna utlysning ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom automation och robotisering för yrkesverksamma i små- och medelstora företag inom industrin.
Förväntade resultat av denna utlysning är att yrkesverksamma individer fått en ökad kompetens inom automatisering och robotisering.

Utlysning

Kompetensförsörjning PO 1.1 Nationella enheten