Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensutveckling inom digitalisering i Norra Mellansverige

Utlysning
2020/00020
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2020-01-23
Slutdatum
2020-03-19
Utlyst belopp
32 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet lyser ut 32 miljoner kronor till projekt i Norra Mellansverige (Gävleborgs-, Dalarnas- och Värmlands län). Utlysningen är inom programområde 1 Kompetensförsörjning, mål 1:1 Kompetensutvecklande insatser.

 

Projekt som beviljas stöd i den här utlysningen ska arbeta med kompetenshöjande insatser inom digitalisering för arbetsgivare och anställda på små och medelstora företag i Norra Mellansverige. Syftet är att stärka de anställdas ställning på arbetsmarknaden. Projekten kan drivas av en projektägare som koordinerar kompetensutvecklingsinsatser till anställda på deltagande företag.

 

Utlysningen är öppen mellan den 23 januari 2020 till den 19 mars 2020.

Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen.

 

Krav på medfinansiering: 25 %.

 

Projekt som beviljas stöd kan starta tidigast den 1 augusti 2020 och senast den 1 september 2020. Projekten kan senast avslutas den 31 januari 2023. Maximal projekttid är 30 månader.

 

Vi uppmanar de aktörer som är intresserade av driva ett projekt att höra av sig till oss på Svenska ESF-rådet för att berätta om projektidén. Då kan vi ge stöd och vägledning medan utlysningen är öppen. Våra kontaktuppgifter finns längst ner i detta dokument.

Utlysning:

Kompetensutveckling inom digitalisering i Norra Mellansverige