Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensutveckling i Östra Mellansverige

Utlysning
2020/00495
Programområde
PO1 Kompetensförsörjning
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2020-07-09
Slutdatum
2020-10-01
Utlyst belopp
20 000 000 kr

Sammanfattning

Nu finns det möjlighet att söka stöd för projekt inom Programområde 1 – Kompetensförsörjning, och det särskilda målet 1.1.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 20 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro-, och/eller Östergötlands län). Det utlysta beloppet är preliminärt och har prognoserats utifrån i dagsläget kända förutsättningar. Svenska ESF-rådet förbehåller sig rätten att justera det utlysta beloppet innan beslutstillfället under förutsättning att tillgängliga fondmedel förändras.

 

Krav på medfinansieringen är 53 procent (+/- 0,5%)

 

Projekt som beviljas stöd i den här utlysningen ska bidra till att stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män i Östra Mellansverige i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov. Integrerat arbete med personer som står långt från arbetsmarknaden (målgrupp från programområde 2) är möjligt. Utlysningen är främst riktad till projektägare så som regioner, kommuner, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer, omställningsorganisationer, ideella organisationer eller statliga myndigheter med ansvar på det arbetsmarknadspolitiska området.

 

Utlysningen pågår mellan 9 juli 2020 och 1 oktober 2020. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen.

 

Maximal projektlängd är 24 månader. Projekten kan starta tidigast 1 januari 2021 och senast 1 mars 2021. Projekt kan pågå som längst till 28 februari 2023. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid efter ansökan från projektet eller på eget initiativ.

 

Observera: Innan ni börjar skriva er ansökan ska ni i ett så tidigt skede som möjligt kontakta personal på ESF-rådet i Östra Mellansverige. Detta dels för att stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen, dels för att ESF-rådet därigenom kan erbjuda och möjliggöra stöd med er ansökan redan under ansökningsförfarandet.

 

Kompetensutveckling i Östra Mellansverige.

 

Utlysningen uppdaterad 2020-07-10 10:50