Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensutveckling för sysselsatta i Norra Mellansverige

Utlysning
2020/00428
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2020-06-18
Slutdatum
2020-09-30
Utlyst belopp
21 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet lyser ut 21 miljoner kronor till projekt i Norra Mellansverige (Gävleborgs-, Dalarnas- och Värmlands län). Utlysningen är inom programområde 1 Kompetensförsörjning, mål 1:1 Kompetensutvecklande insatser.

 

Projekt som beviljas stöd i den här utlysningen ska arbeta med kompetenshöjande insatser för sysselsatta inom privat, offentlig eller ideell sektor i Norra Mellansverige. Syftet är att stärka ställningen för deltagande män och kvinnor på arbetsmarknaden. Projekten kan drivas av regioner, kommuner, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer, omställningsorganisationer, ideella organisationer eller statliga myndigheter med ansvar inom det arbetsmarknadspolitiska området. Målgruppen är sysselsatta medarbetare inom privat, offentlig och ideell sektor.

 

Utlysningen är öppen mellan den 18 juni 2020 till den 30 september 2020.

 

Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen.

 

Krav på medfinansiering: 33 %.

 

Projekt som beviljas stöd kan starta tidigast den 1 februari 2021 och senast den 1 mars 2021.

 

Projekten kan senast avslutas den 28 februari 2023. Maximal projekttid är 25 månader.

 

Vi uppmanar de aktörer som är intresserade av driva ett projekt att höra av sig till oss på Svenska ESF-rådet för att berätta om projektidén. Då kan vi ge stöd och vägledning medan utlysningen är öppen. Våra kontaktuppgifter finns längst ner i detta dokument.

 

Utlysning

Kompetensutveckling för sysselsatta i Norra Mellansverige