Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensutveckling för små och medelstora företag

Utlysning
2020/00442
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Startdatum
2020-06-12
Slutdatum
2020-09-21
Utlyst belopp
14 000 000 kr

Sammanfattning

Nu finns det möjlighet att söka stöd för projekt inom programområde 1 – Kompetensförsörjning, och det särskilda målet 1.1, Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 14 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.

 

I utlysningen efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som ska resultera i ökad kompetens för deltagande kvinnor och män enligt individernas och arbetsplatsernas behov. Syftet är att säkra kompetensförsörjningen, främja hälsosam arbets­miljö och motverka diskriminering i arbetslivet.

 

Utlysningen riktar sig i första hand till samverkansorganisationer som exempelvis bransch-, arbetsgivar- eller medlemsorganisationer och regionala eller kommunala verksamheter. Dessa organisationer ska ta på sig rollen som intermediär för att möjliggöra att genomföra kompetensutvecklingsprojekt för privata organisationer med behov av kompetensutveckling. Ett antal av de företag som ska erhålla kompetensutvecklingsinsatser i projektet ska vara kända vid ansökans inlämning.

 

Förväntade resultat av projekten:

 

  • Stärkt ställning på arbetsmarknaden för deltagande kvinnor och män genom ökad kompetens enligt individens och arbetsplatsens behov.
  • Ökad kunskap om diskriminering och att mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser har brutits.
  • Ökad kunskaps- och metodutveckling i arbetsmiljöarbete.
  • En förbättrad och mer utvecklad arbetsorganisation.

 

Förväntade effekter av utlysningen:

 

  • Arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens har tillgodosetts.
  • Minskad diskriminering på arbetsmarknaden.
  • Hållbart arbetsliv genom att fler stannar kvar längre i arbetslivet.

 

Målgrupp är ledning och medarbetare inom privat sektor, inom små- och medelstora företag.

 

Utlysningen pågår mellan den 12 juni 2020 och den 21 september 2020. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast den 1 januari 2021 och senast den 1 februari 2021. Maximal projekttid är två år.

 

Stödsökande uppmanas att ta en tidig kontakt med Svenska ESF-rådet i region Västsverige för att stämma av att projektidé ryms inom ramen för utlysningen.

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.