Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensutveckling för personer som behöver individbaserade insatser för att komma in på arbetsmarknaden

Utlysning
2019/00271
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Startdatum
2019-05-15
Slutdatum
2019-09-17
Utlyst belopp
17 000 000 kr

Sammanfattning

Europeiska socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktig ökad sysselsättning på lång sikt. Svenska ESF-rådet förvaltar fonden och lyser ut medel till projekt som ska bidra till att förändra arbetsmarknaden.

 

Projekten ska bedrivas inom programområde 2, mål 2.3, och ska leda till att kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning, arbetsmarknadsprogram eller på annat sätt närmar sig arbetsmarknaden samt att arbetsplatsernas attityder, anpassningsförmåga och strukturer för att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden förbättras.

 

Utlysningen omfattar cirka 17 miljoner kronor och öppnar 2019-05-15 och sista ansökningsdag är 2019-09-17 kl 16:00.

 

Projekt kan starta tidigast 2020-01-02 och senast 2020-03-02. Tänk på att ta hänsyn till semestermånaderna i projektplanen, samt att preliminärt påbörja anställningar och upphandlingar innan eventuellt bifallsbeslut.

 

Projekten kan pågå max 30 månader och som längst t o m 2022-06-30 om inte Svenska ESF-rådet fattar utlysningsövergripande beslut om annat. Projektet ska i huvudsak bedrivas inom region Övre Norrland.

 

Projektets medfinansieringsgrad 33%

 

Ansökan görs i projektrummet på www.esf.se.

Undertecknad bekräftelse
https://www.esf.se/Global/Missiv%20till%20ans%C3%B6kan%20-%20Bekr%C3%A4ftelse%20av%20ans%C3%B6kan.doc scannas in och mailas till mats.lejon@esf.se

Utlysning

Kompetensutveckling för personer som behöver individbaserade insatser för att komma in på arbetsmarknaden