Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensutveckling för omställning inom handeln

Utlysning
2020/00275
Programområde
1.1 Kompetensutveckling
Region
ESF-Nationellt
Startdatum
2020-04-21
Slutdatum
2020-05-14
Utlyst belopp
50 000 000 kr

Sammanfattning

Utlysningen ryms inom programområde 1, specifikt mål 1.1 som lyder: ”Stärka kompetensen
hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från
arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilde arbetsplatsens behov”.

Syftet med utlysningen är att kompetensutveckla kvinnor och män för att säkra individens
livslånga lärande samt företagens långsiktiga kompetensförsörjning. Med omställning menas
i utlysningen alla typer av förändringar, som från individens perspektiv innebär förändrade
arbetsvillkor eller förändrad sysselsättningsstatus.


För denna utlysning gäller följande:

 • Svenska ESF-rådet utlyser 50 miljoner till projekt som ska bedrivas nationellt.
 • Medfinansieringen ska uppgå till 53% procent.
 • Utlysningen vänder sig endast till projektägare som avser att ge nationell och regional
  effekt för utlysningens frågeställning. I ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt
  detta sker.
 • Utlysningen vänder sig till privata företag, branschorganisationer och offentliga aktörer
  som har gjort en analys och identifierat utbildningsbehov.
 • Endast kostnader som är direkt relaterade till utbildningsinsatser är stödberättigade
  inom denna utlysning enligt EU:s gruppundantagsförordning.


Utlysningen öppnar den 21 april 2020 och stänger kl.16.00 den 14 maj 2020.
Projekt kan starta tidigast den 15 juni 2020 och skall starta senast den 31 oktober 2020.
Projekt kan pågå till 31 december 2022. Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning efter
detta datum.

 

Kompetensutveckling för omställning inom handeln