Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensförsörjning utsatta branscher i Småland och Öarna

Utlysning
2020/00390
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Småland & Öarna
Startdatum
2020-05-27
Slutdatum
2020-09-25
Utlyst belopp
38 000 000 kr

Sammanfattning

Nu finns det möjlighet att söka stöd för projekt inom Programområde 1 – Kompetensförsörjning, och det särskilda målet 1.1.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 38 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i huvudsak inom region Småland och Öarna. I denna utlysning krävs 33 % medfinansiering ifrån projektägaren.

 

Kompetensutvecklingens syfte är att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov. Utlysningen ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen i en situation där arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av Corona-pandemin.

 

Utlysningen riktar sig i första hand till samverkansorganisationer som exempelvis bransch-, arbetsgivar- eller medlemsorganisationer och regionala eller kommunala verksamheter. Dessa organisationer ska ta på sig rollen som intermediär för att möjliggöra att genomföra kompetensutvecklingsprojekt för privata, ideella och offentliga organisationer med behov av kompetensutveckling.

 

Ett grundkrav är att projekt som söker stöd ska tillhandahålla kompetensutvecklingsinsatser för anställda i de organisationer som deltar i projektet och omfatta ett flertal deltagande aktörer. Ett antal av de företag och organisationer som ska erhålla kompetensutvecklingsinsatser i projektet ska vara kända vid ansökans inlämning.

 

Förväntade resultat av projekten är:

  • Att kvinnor och män genom projekt inom utlysningen tagit del av kompetensutveckling.
  • Att kvinnor och män som deltar i projekt får kompetensutveckling som; 1) stärker positionen inom ramen för nuvarande anställning, eller 2) står bättre rustade för anställning inom ett annat företag eller en annan bransch.

 

Förväntade effekter av utlysningen är:

  • Att anställda som får kompetensutveckling inom utlysningen stärker sin kompetens och ställning på arbetsmarknaden.
  • Att företag inom drabbade branscher får möjlighet att möta den ekonomiska situationen med kompetensutveckling för anställda.- Att arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens har tillgodosetts.

 

Utlysningen pågår mellan 27 maj 2020 och 25 september 2020. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Ansökningar ska skickas in via Projektrummet. Se rubriken ”Övrigt” för bilagor som ska bifogas ansökan.

 

Projekten kan starta tidigast 4 januari 2021 och senast 1 februari 2021. Projekt kan pågå som längst till 28 februari 2023. Svenska ESF-rådet kan pröva frågan om förändrad projekttid efter ansökan från projektet eller på eget initiativ.

 

Projektsökanden uppmanas att ta kontakt med Svenska ESF-rådet, Småland och Öarna, i god tid för att stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen.

 

Projektidén ska även förankras hos regionansvarig på respektive region (Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Gotland). Kontakta denne för att säkerställa att ansökan bidrar till det regionala utvecklingsarbetet. Kontaktuppgifter till respektive regionansvarig finns under rubriken Övrigt i utlysningstexten.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Tillgänglighetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med tillgänglighet i ditt projekt