Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensförsörjning i region Övre Norrland

Utlysning
2019/00270
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Startdatum
2019-05-15
Slutdatum
2019-09-17
Utlyst belopp
12 000 000 kr

Sammanfattning

Europeiska socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktig ökad sysselsättning på lång sikt. Svenska ESF-rådet förvaltar fonden och lyser ut medel till projekt som ska bidra till att förändra arbetsmarknaden.


Projekten ska bedrivas inom programområde 2, specifikt mål 2.1 som inriktas på att projektets deltagare, kvinnor och män 15–64 år, som står långt från arbetsmarknaden i region Övre Norrland ska komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden.

 

Utlysningen omfattar cirka 12 miljoner kronor och öppnar 2019-05-15 och sista ansökningsdag är 2019-09-17 kl 16:00

 

Beviljade projekt kan starta tidigast 2020-01-02 och senast 2020-03-02. Tänk på att ta hänsyn till semestermånaderna i projektplanen, samt att preliminärt påbörja anställningar och upphandlingar innan eventuellt bifallsbeslut.


Projekten kan pågå max 30 månader och som längst t o m 2022-06-30 om inte Svenska ESF-rådet fattar utlysningsövergripande beslut om annat. Projektet ska i huvudsak bedrivas inom region Övre Norrland.

Projektets medfinansieringsgrad 53%

 

Ansökan görs i projektrummet på www.esf.se.

Undertecknad bekräftelse
https://www.esf.se/Global/Missiv%20till%20ans%C3%B6kan%20-%20Bekr%C3%A4ftelse%20av%20ans%C3%B6kan.doc scannas in och mailas till mats.lejon@esf.se

Utlysning

Kompetensförsörjning i region Övre Norrland

Beviljade projekt i den här utlysningen