Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetens för unga, Mål 2.2

Utlysning
2020/00404
Programområde
2.2 Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga
Region
Stockholm
Startdatum
2020-05-29
Slutdatum
2020-10-12
Utlyst belopp
26 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser medel för projekt inom programområde 2 och mål 2.2: ”Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män (15-24 år)”. Målet är att projekt som söker stöd inom utlysningen ska stärka kompetensen hos målgruppen unga samt hos organisationer som möter de unga som varken arbetar eller studerar eller riskerar att inte fullfölja utbildning. Insatser som riktas mot de tidigare åldrarna för att minska skolavhopp eller återgång till skolan ses som prioriterade i denna utlysning.

 

Utlysningen riktas mot projekt som vill arbeta antingen med metodutveckling för målgruppen eller med tillämpning av beprövade metoder. Utlysningen syftar till insatser som ger stärkt kompetens för unga och för organisationer som möter unga personer i sin verksamhet. Det bedöms som positivt om insatserna bygger på samverkan mellan för målgruppen berörda aktörer. Utlysningen öppnar för att utveckla eller implementera metoder för att säkerställa att gruppen ungas kunskap och kompetens kan utvecklas och tas tillvara för att därigenom få fäste på arbetsmarknaden eller återgå till fortsatta studier. Även kompetensutvecklande insatser för personal som arbetar med unga är möjlig i den mån det bedöms leda till goda projektresultat.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 26 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Stockholms län. Krav på medfinansieringen är 53 procent.

 

Inom Programområde 2 öppnas tre utlysningar samtidigt varav denna är en. Det utlysta beloppet i dessa utlysningar uppgår till sammanlagt 78 miljoner kronor. Beroende på efterfrågan av stöd så kan beloppet omfördelas mellan dessa utlysningar.

 

Utlysningen öppnar den 29 maj 2020 och stänger den 12 oktober 2020. Utlysningen stänger kl.16.00 den sista ansökningsdagen.

 

Projekten kan starta tidigast den 1 januari 2021 och senast 31 januari 2021. Avslut kan senast vara den 28 februari 2023 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter för förlängning av projekt och uppgradering av projektens budget.

 

Ni uppmanas att använda mallarna i högerspalten. De ska bifogas i samband med att ansökan sänds in. Numera går det bra att göra i projektrummet.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Tillgänglighetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med tillgänglighet i ditt projekt

Standard för tillgänglighetsintegrering

Icke-diskriminering

En guide för att främja lika rättigheter