Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetens- och verksamhetsutveckling i Skåne och Blekinge

Utlysning
2020/00446
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Startdatum
2020-06-15
Slutdatum
2020-09-28
Utlyst belopp
44 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning – Kompetens- och verksamhetsutveckling för privata och offentliga sektorn.

 

Svenska ESF-rådet utlyser högst 44 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne län och Blekinge län). Medfinansieringen ska vara 53 procent.

 

Utlysningen riktar sig till privata och offentliga arbetsplatser. Ett antal av de företag och organisationer som ska erhålla kompetensutvecklingsinsatser ska vara kända vid projektansökans inlämning.

 

Målgruppen är alla sysselsatta, såväl företagare inom små- och medelstora företag som anställda, oavsett anställningsform och tidslängd.

 

Utlysningen ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen i en situation där arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av Coronapandemin.

 

Förväntade effekter av projekten i denna utlysning är att anställda som får kompetensutveckling stärker sin kompetens och ställning på arbetsmarknaden samt att drabbade verksamheter får möjlighet att möta den ekonomiska situationen med kompetensutveckling för anställda.

 

 Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är:

 

  • Ökad kompetens och förändringsförmåga för anställda enligt individens och arbetsplatsens behov.
  • Förbättrad omställningsförmåga och effektivare strategier för att öka olika organisationers och verksamheters möjlighet att möta upp till omvärldens förändringar.

 

Projekten ska starta tidigast 1 januari 2021 och senast 1 mars 2021 och pågå som längst till 28 februari 2023.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.