Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kombinationsutlysning SFI

Utlysning
2020/00540
Programområde
1.2 Kompetensinventering
Region
ESF-Nationellt
Startdatum
2020-09-02
Slutdatum
2020-09-22
Utlyst belopp
10 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan stöd sökas för projekt inom programområde 1, specifikt målområde 1.2. Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsförlagt lärande.

Däribland förstärka och utveckla yrkesutbildningars relevans och kvalitet.

  • Svenska ESF-rådet utlyser 10 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas nationellt. 
  • I den här utlysningen krävs ingen medfinansiering.

Utlysningen vänder sig till nationella aktörer med samordnande och övergripande mandat att leda utvecklingsarbete med huvudmän som har möjlighet att framföra nödvändiga regeländringar. Aktör ska utöver detta ha kunskaper i att införa systematik i ett förändringsarbete.

Det ska finnas erfarenheter och goda exempel från tidigare genomförda nationella projekt relaterat till utvecklingsarbete kring yrkesinriktad SFI. Kreativa lösningar framtas utifrån ett kunskapsbaserat perspektiv.


Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är:

  • Identifiera framgångsrika former för språkinlärning knuten till yrken med kompetensbehov. 
  • Undersöka vilka former av stöd som är relevanta och som ger effekt för en progressiv inlärning. 
  • Utveckla former för en framåtsyftande samverkan på både en strukturell och på en operativ nivå. Samverkan ska sträva efter att operationalisera insatser för att möjliggöra en flexibel och kvalitativ kombinationsutbildning.
  • Identifiera och utveckla en sammansatt metodik för en yrkesinriktad SFI som kan integreras i skolsystemet. 
  • Att projektet identifierar vilka kombinationsutbildningar som är funktionella, adekvata och framgångsrika.

 

Utlysningen öppnar den 2 september 2020 och stänger kl.16.00 den 22 september 2020.
Projekten kan starta tidigast den 19 oktober 2020 och senast den 2 december 2020. 

Projekttiden kan vara upp till 18 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta omförlängning.

Utlysning
Kombinationsutbildning SFI