Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Insatser för unga 15-24 år

Utlysning
2016/00334
Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Startdatum
2016-06-15
Slutdatum
2016-09-19
Utlyst belopp
60 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete, mål 2.2 Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män (15-24 år).

 

Svenska ESF-rådet utlyser 60 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.

 

I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som långsiktigt minskar ungdomsarbetslösheten och ökar antal ungdomar som etablerar sig på arbetsmarknaden, återgår till eller fullgör sina studier, eller får någon form av yrkesträning som kan leda till arbete.

 

Målgrupp: Unga kvinnor och män mellan 15-24 år som är arbetslösa eller befinner sig i gråzonen mellan studier och arbete, ungdomar födda utanför Europa är en särskilt viktig målgrupp bland dessa.Det ska framgå av ansökan hur sökt projekt kompletterar redan pågående verksamheter och aktiviteter hos projektägaren och dess samverkansparter. I Västsverige har samtliga kommuner valt att skriva överenskommelser med Arbetsförmedlingen om ökad samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten. Svenska ESF-rådet ser gärna att det i ansökan framgår hur projektet kan vara en del i detta arbete.

 

Utlysningen pågår mellan 15 juni 2016 och 19 september 2016. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2017 och senast 1 april 2017. Maximal projekttid är tre år.

 

Insatser för unga 15 - 24 år

 

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Därför rekommenderar vi alla i samband med ansökan att ta fram en förändringsteori som biläggs ansökan.

Mall förändringsteori (Pdf öppnas i nytt fönster) 

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Övriga stöd och handledningar


Att arbeta resultatbaserat

 

Mall förändringsteori 

 

Regional plan