Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Insatser för unga 15 – 24 år i Östra Mellansverige”

Utlysning
2018/00532
Programområde
2 Ökade övergångar till arbete och studier
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2018-10-16
Slutdatum
2019-02-07
Utlyst belopp
35 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2 ökade övergångar till arbete. Mål 2.2 Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagande i utbildning för unga kvinnor och män.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 35 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro- och Östergötlands län). Inom programområde 2 öppnar två utlysningar under hösten varav denna är en, den andra utlysningen är inom mål 2:1. Det utlysta beloppet i dessa två utlysningar uppgår till sammanlagt 85 miljoner kronor. Beroende på efterfrågan av stöd kan beloppen omfördelas mellan dessa två utlysningar.

 

OBS! Det öppnas dessutom en utlysning inom mål 2:3 som inte berörs av ovanstående. I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som minskar utanförskapet och bidrar till att fler ungdomar 15 – 24 år kommer i arbete, påbörjar/alternativt återgår till studier eller närmar sig arbetsmarknaden.

 

Metoder som tillämpas och/eller utvecklas i projektet ska dokumenteras för spridning. Maximal projektlängd i utlysningen är 36 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 juli 2019 och senast 1 oktober 2019. Projekten ska avslutas senast den 30 juni 2022 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjlighet till förlängning av projekt.

 

Medfinansiering ska uppgå till 53 procent (+-0,5 %).


Utlysningen öppnar den 16 oktober 2018 och stänger klockan 16:00 torsdag den 7 februari 2019.


Observera! Innan ni börjar skriva er ansökan, kontakta samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige och presentera projektidén för att stämma av att er projektidé är i linje med
utlysningen.

Utlysning

Insatser för unga 15 – 24 år i Östra Mellansverige

Beviljade projekt i denna utlysning

 

#Klarframtid, 2019/00083

Beviljade projekt i den här utlysningen