Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

”Inkludera flera” i Sydsverige

Utlysning
2018/00102
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Startdatum
2018-02-27
Slutdatum
2018-06-07
Utlyst belopp
46 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd för projekt inom programområde 2 Öka övergångarna till arbete.

 

Svenska ESF-rådet utlyser högst 46 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne län och Blekinge län). Medfinansieringen ska vara 53 procent.

 

Målgrupperna och deltagarna i projekten är kvinnor och män (16–64 år) som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden och

- har funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga, eller

- är eller har varit sjukskrivna, med eller utan anställning, och har behov av stöd för återgång till arbete, eller

- upplever ohälsa som hinder att komma in på, eller närmare, arbetsmarknaden eller studier, eller

- är unga med aktivitetsersättning

 

Kompetensutvecklingsinsatser i projekten kan också omfatta anställda som i sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka övergången till arbete för målgrupperna ovan.

 

Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är:

- att projekten bidragit till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden eller i studier,

- att nya eller beprövade metoder och/eller samarbetsformer mellan berörda aktörer och sektorer prövats och utvecklats.

 

Utlysningen pågår mellan 27 februari 2018 och 7 juni 2018.

 

Projekten kan tidigast starta 2 januari 2019 och senast 31 mars 2019. Projekttiden kan vara upp till 36 månader. 

Utlysningen

”Inkludera flera” i Sydsverige. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

 

Information och kriterier för anordnare som vill samverka med Arbetsförmedlingen Malmö


Informationsbrev om urvalskriterier

 

Urvalskriterier, anordnare

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen