Logotyp på utskrifter

Industrins omställning

Utlysning
2019/00346
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2019-07-02
Slutdatum
2019-09-12
Utlyst belopp
80 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1.1 som lyder: ”Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilde arbetsplatsens behov”

Svenska ESF-rådet avsätter 80 000 000 kronor kr i denna utlysning.

Projekt i denna utlysning ska medfinansieras med 53%.


Syftet med utlysningen är att kompetensutveckla kvinnor och män för att säkra individens livslånga lärande samt företagens långsiktiga kompetensförsörjning. Med omställning menas i utlysningen alla typer av förändringar, som från individens perspektiv innebär förändrade arbetsvillkor eller förändrad sysselsättningsstatus. Utlysningen riktar sig till den omställning av individer som kommer till följd av tekniska förändringar och ger upphov till förändrade kompetensbehov.


Målgruppen för utbildningsinsatser är alla sysselsatta, anställda lågutbildade kvinnor och män men även akademiker som, på grund av branschens eller yrkets förändrade innehåll, har behov av kompetensutveckling för att matcha de förändringar som ny teknik för med sig och/eller där kompetenshöjande insatser bidrar till säkrad yrkesstatus. Målgruppen kan även omfatta arbetslösa personer.


Utlysningen pågår mellan 2 juli 2019 och 12 september 2019. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast den 1 november 2019 och senast 1 december 2019. Slutdatum för projekten är den 30 juni 2022. Svenska ESF-rådet kan fatta särskilt beslut om förlängning.

Utlysning

Industrins omställning