Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Individbaserade insatser för att stärka personer med svag anknytning till arbetsmarknaden, kopplat till rekryteringsbehov i region Övre Norrland

Utlysning
2016/00714
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Startdatum
2016-12-05
Slutdatum
2017-01-17
Utlyst belopp
13 600 000 kr

Sammanfattning

Europeiska socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktig ökad sysselsättning på lång sikt. Svenska ESF-rådet förvaltar fonden och lyser ut medel till projekt som ska bidra till att förändra arbetsmarknaden genom att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap.
 
Projekten ska bedrivas inom programområde 2, specifikt mål 2.1 som inriktas på att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden i region Övre Norrland ska komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden.
 
Särskilt angelägna är projekt som genomför insatser både på individnivå och som involverar arbetsgivare i processen för framtida anställningar.  Anställningarna ska svara upp mot den konkreta efterfrågan på regionens arbetsplatser.
 
Standarden för jämställdhetsintegrering skall integreras i ansökan för att klara minimikravet inför formell beredning. Kontakta ESF-rådet Övre Norrland innan du skickar in din ansökan.
 
Utlysningen omfattar cirka 13,6 miljoner kronor och öppnar 2016-12-05 och sista ansökningsdag är 2017-01-17 kl 16:00. 
 
Projekt kan starta tidigast 2017-04-03 och senast 2017-06-01. Tänk på att ta hänsyn till semestermånaderna i projektplanen, samt att preliminärt påbörja anställningar och upphandlingar efter behov.
 
Projekten kan pågå till 2020-03-31 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om annat.
 
Medfinansiering 33%.

Utlysningen

Individbaserade insatser för att stärka personer med svag anknytning till arbetsmarknaden, kopplat till rekryteringsbehov i region Övre Norrland (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Länkar med mallar som stöd för budgetarbetet

http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Projektekonomi/Budgetmallar/

 

http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Projektekonomi/Personal/Programomrade-2/

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen