Logotyp på utskrifter

Hållbart arbetsliv för funktionsnedsatta, sjukskrivna och personer med sammansatt problematik

Utlysning
2018/00372
Programområde
2 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Startdatum
2018-06-19
Slutdatum
2018-09-27
Utlyst belopp
60 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser medel för projekt inom programområde 2, mål 2.3: Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

I denna utlysning efterfrågar ESF-rådet projekt som ska arbeta med insatser riktade till kvinnor och män år som är arbetslösa och står särskilt långt från arbetsmarknaden på grund av sammansatt problematik och tillhör någon/några av följande målgrupper: 1) är utanför arbetsmarknaden (mer än tolv månader), 2) har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller 3) är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete. Syftet ska vara att öka övergången till studier och arbete samt deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Då målgruppen har en sammansatt problematik krävs en kombination av olika typer av insatser utifrån individens behov och förutsättningar.

 

Svenska ESF-rådet avsätter ca 60 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Stockholmsregionen. Krav på medfinansiering är 53 procent.

 

Inom Programområde 2 öppnar tre utlysningar samtidigt varav denna är en. Det utlysta beloppet i dessa tre utlysningar uppgår till sammanlagt 180 miljoner kronor. Beroende på efterfrågan av stöd kan beloppen omfördelas mellan de tre utlysningarna.

 

Utlysningen öppnar den 19 juni 2018 och stänger den 27 september 2018. Observera att utlysningen stänger kl.16.00 sista ansökningsdagen.

Projekten kan starta tidigast den 1 januari 2019 och senast den 28 februari 2019. Projekten kan pågå som längst till den 30 juni 2022.

Utlysningen

Hållbart arbetsliv för funktionsnedsatta, sjukskrivna och personer med sammansatt problematik (öppnas i  nytt fönster)