Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Hållbart arbetsliv Skåne-Blekinge

Utlysning
2019/00599
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Startdatum
2019-12-10
Slutdatum
2020-03-09
Utlyst belopp
39 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning – Kompetens- och verksamhetsutveckling för privata, offentliga och idéburna sektorn.

 

Svenska ESF-rådet utlyser högst 39 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne län och Blekinge län). Medfinansieringen ska vara 53 procent.

 

Utlysningen riktar sig till alla former av arbetsplatser; privata, offentliga och idéburna organisationer.

 

Målgruppen är alla sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform och tidslängd.

 

Förväntade effekter av projekten i denna utlysning är att de bidrar till ett hållbart arbetsliv och att fler stannar kvar längre i arbetslivet.

 

Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är:

 

- individuell kompetenshöjning med koppling till att främja hälsa och förebygga ohälsa, och

- arbetsorganisatorisk utveckling kopplat till att främja hälsa och förebygga ohälsa.

 

Utlysningen pågår mellan 10 december 2019 och 9 mars 2020.

 

Projekten kan tidigast starta 1 september 2020 och senast 1 oktober 2020 och pågå till 31december 2022.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen