Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Hållbar utveckling för små- och medelstora företag

Utlysning
2020/00452
Programområde
1.1 Kompetensutveckling
Region
ESF-Nationellt
Startdatum
2020-06-18
Slutdatum
2020-08-04
Utlyst belopp
45 000 000 kr

Sammanfattning

Utlysningen ryms inom programområde 1, specifikt mål 1.1 som lyder: ”Stärka kompetensenhos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov”.


Denna utlysning ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.


För denna utlysning gäller följande:

  • Svenska ESF-rådet avsätter 45 miljoner för denna utlysning.
  • Projekt i denna utlysning kräver ingen medfinansiering.
  • Utlysningen vänder sig endast till projekt och projektägare som avser att ge nationell effekt för utlysningens frågeställning. I ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt detta sker.
  • Utlysningen vänder sig till en sammanhållande organisation för små- och medelstora företag. Enskilda näringsidkare avses inte som projektägare men väl som mottagare av insatserna.
  • EU:s regler om statsstöd tillämpas.


Direkta förväntade resultat av denna utlysning är att yrkesverksamma individer fått ökad kompetens inom hållbar utveckling och kan ta på sig en roll som drivande kraft inom området i sin presumtiva anställning.


Utlysningen öppnar den 18 juni 2020 och stänger kl.16.00 den 4 augusti 2020.


Projekten kan starta tidigast den 1 oktober 2020 och senast den 15 december 2020.

Projekttiden kan vara upp till 27 månader och avslutas senast 31 december 2022.
Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

 

Hållbar utveckling för små- och medelstora företag

 

Förändringsteori