Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Hållbar stadsutveckling i region Stockholm - 2.1

Utlysning
2015/00154
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Startdatum
2015-02-04
Slutdatum
2015-04-06
Utlyst belopp
148 500 000 kr

Sammanfattning

Utlysningen syftar till att genom att öka övergångarna till arbete, och underlätta unga kvinnor och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning, bidra till att skapa bättre levnadsvillkor i aktuella stadsdelar och minska socioekonomiska skillnader inom kommunerna och inom regionen.

 

Utlysningen riktar sig till kommuner med stadsdelar som relativt sett har en svagare socioekonomiskt ställning baserat på analyser av inkomst, transfereringar, sysselsättning och utbildning jämfört med länets genomsnitt. Med stadsdelar menas i sammanhanget ett sammanhängande bostadsområde med minst 4000 invånare. Insatserna kan vara tvärsektoriellt och ska kopplas till respektive kommuns strategi för en hållbar stadsutveckling.

Viktiga datum

Beslutande SFP-möte

2015-06-18

Tidigaste datum för projektstart

2015-09-01