Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Främja sysselsättning i Norra Mellansverige 2020

Utlysning
2019/00216
Programområde
2 Öka övergångarna till arbete
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2019-05-06
Slutdatum
2019-09-18
Utlyst belopp
35 000 000 kr

Sammanfattning

Projekt inom denna utlysning ska ta fram metoder/arbetsformer som hjälper människor i någon eller flera av de arbetslösa grupper som Europeiska socialfonden identifierat att komma i arbete, utbildning eller att komma närmare arbetsmarknaden.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 35 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i huvudsak i region Norra Mellansverige (Gävleborgs län, Dalarnas län och Värmlands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent. Utlysta medel kan eventuellt utökas under utlysningen.

 

Projekt inom denna utlysning hör till programområde 2, Ökade övergångar till arbete, specifikt mål 2.1, Tillgång till sysselsättning.

 

Utlysningen riktar sig till aktörer inom den privata, den offentliga och den ideella sektorn, som inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka övergången till arbete för målgruppen.

 

Utlysningen pågår mellan 6 maj 2019 och 18 september 2019. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 februari 2020 och senast 1 mars 2020. Maximal projekttid är 28 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

Utlysning

Främja sysselsättning i Norra Mellansverige 2020