Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Främja lika möjligheter - Norra Mellansverige

Utlysning
2015/00349
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Norra Mellansverige
Startdatum
2015-01-15
Slutdatum
2015-02-24
Utlyst belopp
22 000 000 kr

Sammanfattning

Syftet med denna utlysning är att underlätta för utlandsfödda, långtidssjukskrivna, personer med funktionsnedsättning och långtidsarbetslösa att komma närmare arbetsmarknaden, komma i arbetsmarknadsåtgärder eller bli etablerade i arbete eller studier.

 

Förväntade långsiktiga effekter är en ökad anställningsbarhet och minskad långtidsarbetslöshet i Norra Mellansverige. Övriga effekter som utlysningen förväntas bidra till är en förbättrad samordning mellan de aktörer som arbetar med målgruppen, särskilt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun, landsting, näringsliv och andra privata och ideella aktörer, samt en minskad könssegregering på regionens arbetsmarknad.

Beviljade projekt i den här utlysningen